Afbestilling

Aflysninger på kundens foranledning
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:
  1. Ved afbestilling frem til sidste frist for indbetaling af restbeløb tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 1. rate samt evt. flytillæg, chalettillæg, forsikringer og andre gebyrer.
  2. Ved afbestilling efter sidste frist for betaling af restbeløb, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden af rejsebureauet på forhånd godkendt afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 750,00. Overdragelse kan kun ske til personer, der endnu ikke er tilmeldt turen. Overdragelser kan ikke ske senere end 42 døgn (6 uger) før den oprindeligt planlagte rejsedag. Det er ikke muligt at overdrage flyrejser.